Påväg eller på väg?

Den korrekta stavningen är på väg. Ordet ska alltså skrivas isär.

Påväg är felstavat och ordet ska inte skrivas ihop.

Exempel på rätt stavning

Jag är på väg!

Exempel på fel stavning

Håkan är påväg.

Vart är vi påväg?