Orginal eller original?

Den enda korrekta stavningen är original.

Orginal är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Ser ni skillnad på original och kopia?

Exempel på fel stavning

Ser du skillnad på orginal och kopior?