Ochså eller också?

Den enda korrekta stavningen är också.

Ochså är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Aftonbladet rapporterar att Nicklas Bäckströms B-prov också är positivt.

Exempel på fel stavning

Stavar du ochså fel på de vanliga svenska orden?