Kunnde eller kunde?

Den enda korrekta stavningen är kunde.

Kunnde är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Alla vet varför det kunde hända.

Exempel på fel stavning

Kunnde uttryckt mig mer ödmjukt.