Korekt eller korrekt?

Den enda korrekta stavningen är korrekt.

Korekt är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Därför var det en korrekt utvisning

Exempel på fel stavning

Vår bedömning har visat sig vara korekt.