Konsumption eller konsumtion?

Den enda korrekta stavningen är konsumtion.

Konsumption är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Efter flera månader med en stabil trend faller hushållens konsumtion återigen.

Exempel på fel stavning

Svenskarnas konsumption orsakar i genomsnitt nio ton klimatpåverkande utsläpp per person och år.