Konsentrera eller koncentrera?

Den enda korrekta stavningen är koncentrera.

Konsentrera är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

De kunde inte koncentrera sig.

Exempel på fel stavning

Jag borde konsentrera mig på att göra de saker jag är bra på.