Konkurens eller konkurrens?

Den enda korrekta stavningen är konkurrens.

Konkurens är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Bristande konkurrens gynnar aldrig kunderna.

Exempel på fel stavning

Det finns en kraftig konkurens.