Kompliserad eller komplicerad?

Den enda korrekta stavningen är komplicerad.

Kompliserad är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Här är bilden både klar och komplicerad.

Exempel på fel stavning

En otroligt kompliserad diagnos.