Kännts eller känts?

Den enda korrekta stavningen är känts.

Kännts är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

De har känts lugna hela tiden.

Exempel på fel stavning

Aldrig har en skräll kännts så här väntad.