Insektsnyckel eller insexnyckel?

Den enda korrekta stavningen är insexnyckel.

Insektsnyckel är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Insektsnyckel är en vanlig felskrivning. En insexnyckel kan även kallas sexkantsnyckel. Det är ett verktyg som används för att skruva insexskruv. Insexskruv är en skruv där skallen har ett hål med sex kanter.

Exempel på rätt stavning

Nu dumpar Ikea sin klassiker. Insexnyckeln försvinner till förmån för klickbara möbler.

Exempel på fel stavning

Protesen sätts fast och tas av på några få sekunder med hjälp av en insektsnyckel.