Imun eller immun?

Den enda korrekta stavningen är immun.

Imun med ett m är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Kalle är immun mot covid-19.

Exempel på fel stavning

Det är inte säkert att man är imun bara för att man har antikroppar.