Hittils eller hittills?

Den enda korrekta stavningen är hittills.

Hittils är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Årets bästa badbyxor hittills enligt experten.

Exempel på fel stavning

Det har varit lugnt hittils.