Hitills, hittils eller hittills?

Den enda korrekta stavningen är hittills.

Både hitills och hittils är felstavade och det finns inga ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Detta har hänt hittills.

Exempel på fel stavning

1337 bekräftade dödsfall hitills.

Han har varit bäst hittils.