Himmeln eller himlen?

Båda stavningarna är faktiskt rätt. Du kan skriva himlen, himmeln eller himmelen.

Det är däremot inte korrekt att skriva himelen.

Den stavningen som används mest är himlen. Men det är inget fel med att använda himmeln eller himmelen.

Hur stavas himlen?

Himlen kan stavas på tre olika sätt. Ordet kan stavas himlen, himmeln eller himmelen.

Exempel från Wikipedia

Himlen är jordens atmosfär sedd från jordytan.