Hämd eller hämnd?

Den enda korrekta stavningen är hämnd.

Hämd är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

De ser bränderna som en hämnd.

Exempel på fel stavning

Hämd misstänks ligga bakom attack.