Giltlig eller giltig?

Den enda korrekta stavningen är giltig.

Giltlig är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Saknar du giltig biljett får du betala 1 000 kronor i kontrollavgift.

Exempel på fel stavning

Certifieringen är giltlig i två år, sedan krävs ny certifiering för fortsatt arbete.