Giftemål eller giftermål?

Den enda korrekta stavningen är giftermål.

Giftemål är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Fakta och statistik om giftermål under 2000-talet.

Exempel på fel stavning

Statistiken visar att svenska giftemål blivit trendmässigt färre.