Gammla eller gamla?

Den enda korrekta stavningen är gamla.

Gammla är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Många skriver gammla eftersom det är så det låter när ordet uttalas. Men gammla är alltså fel.

Exempel på rätt stavning

Jag visste inte att alla var så gamla.

Exempel på fel stavning

Tänk vad gammla alla är.