Framförallt eller framför allt?

Den mest använda stavningen är framför allt som två ord. Språkrådet rekommenderar att ordet skrivs isär.

Framförallt kan skrivas ihop men det är inte lika vanligt och rekommenderas inte.

Exempel på rätt stavning

Vi måste framför allt fokusera på att skriva isär ordet.

Exempel på fel stavning

Vi måste framförallt fokusera på att skriva ihop ordet.

Läs mer på den fria ordboken Wiktionary.