Fotölj eller fåtölj?

Den enda korrekta stavningen är fåtölj.

Fotölj är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Sjunk ner i en fåtölj.

Exempel på fel stavning

Kalle sålde sin fotölj på Facebook.