Faktist eller faktiskt?

Den enda korrekta stavningen är faktiskt.

Faktist är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Det var ganska otroligt faktiskt.

Exempel på fel stavning

Jag är rätt chockad faktist.