Brottom eller bråttom?

Den enda korrekta svenska stavningen är bråttom.

Brottom är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Varför har du alltid så bråttom?

Exempel på fel stavning

Måste du ha så brottom hela tiden?