Bestämmt eller bestämt?

Den enda korrekta stavningen är bestämt.

Bestämmt är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Vi har bestämt tid och plats för hämnd.

Exempel på fel stavning

Kalle har redan bestämmt sig.