Besikta eller besiktiga?

Man kan skriva både besikta och besiktiga.

Den vanligaste stavningen är besikta, men det är inget fel att skriva besiktiga.

Ordet används när man till exempel besiktigar en bil eller en fastighet. Att göra en besiktning innebär att man kontrollerar något.

Exempel på rätt stavning

Jag ska besikta min bil nästa vecka.

Du måste besiktiga din bil nästa månad.