Berädd eller beredd?

Den enda korrekta stavningen är beredd.

Berädd är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Var nog inte beredd på att komma så här nära.

Exempel på fel stavning

Jag är berädd att hjälteförklara honom.