Bedömmer eller bedömer?

Den enda korrekta svenska stavningen är bedömer.

Bedömmer med två m är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Tingsrätten bedömer brottet som grovt.

Exempel på fel stavning

Vi bedömmer att vi förhindrat mord,