Annulera eller annullera?

Den enda korrekta stavningen är annullera.

Annulera är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Exakt varför Smith nu ska ha ändrat sig och vilja annullera sekretessavtalet är inte känt.

Exempel på fel stavning

Det gäller också att se till att annulera utsläppsrätter om det blir för många på marknaden.