Annanas eller ananas?

Den korrekta stavningen av denna goda växt är ananas.

Annanas med två n är felstavat och det finns inget ord, eller växt, som heter så.

Exempel på rätt stavning

Ananas är inte den lättaste frukten vare sig att äta eller skala.

Exempel på fel stavning

Vet du hur annanas växer?