Endå eller ändå?

Den korrekta stavningen är ändå.

Endå är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Det är idag väldigt vanligt att personer skriver endå i chattar och diskussionsforum, men det är en felaktig stavning av ordet.

Exempel på rätt stavning

Trots att du stavar fel ibland, så gillar jag dig ändå.

Exempel på fel stavning

Trots att du stavar fel ibland, så gillar jag dig endå.