Ammortering eller amortering?

Den enda korrekta stavningen är amortering med ett m.

Ammortering med två m är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Så ska du tänka kring din amortering.

Exempel på fel stavning

Skillnaden mellan annuitetslån och rak ammortering.