Altid eller alltid?

Den enda korrekta stavningen är alltid.

Altid är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Alltid speciellt att spela på hemmaplan.

Exempel på fel stavning

De har altid förberett sig på den stora krisen.