Almenacka eller almanacka?

Den korrekta stavningen är almanacka.

Almenacka är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Exempel på rätt stavning

Igår upptäckte jag att min almanacka visade fel månad.

Exempel på fel stavning

Jag har köpt en almenacka inför 2021.