Alldrig eller aldrig?

Den enda korrekta stavningen är aldrig.

Alldrig är felstavat och det finns inget ord som heter så.

Även om det låter som att ordet har två l så är det alltså fel.

Om du har problem att komma ihåg hur ordet stavas så finns det en enkel ramsa som du kan memorera.

Aldrig stavas aldrig med två l.

Exempel på rätt stavning

Jag har aldrig haft semester.

Exempel på fel stavning

Finland har alldrig varit bättre.