Address eller adress?

Den korrekta svenska stavningen är adress.

Address är felstavat och det finns inget ord som heter så. Address är den engelska översättningen av adress.

Exempel på rätt stavning

Om jag ska skicka brevet så behöver jag din adress.

Exempel på fel stavning

Vad har du för address?